Nowa żywność

Już tu jest

Nowa żywność

Już tu jest

Nowa żywność

Już tu jest

Nowe wyzwania

Zmniejszająca się powierzchnia upraw rolnych stanowi wyzwanie dla gospodarki żywnościowej świata, a dostępne źródła białka stają się już niewystarczające do produkcji pełnowartościowych pasz dla zwierząt oraz zaspokojenia potrzeb żywieniowych ludzi.  Popularyzacja wykorzystania białka owadziego na bazie oowadów ma istotny wpływ na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu Ziemi; dla jednostki uzyskiwanej masy bogatej w białko i pożądane  kwasy tłuszczowe vs. tradycyjne mięso zwierząt hodowlanych ( w tym ryb) hodowla mącznika młynarka cechuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na wodę, niską emisją CO2 i amoniaku, jednocześnie charakteryzując się wysoką sprawnością konwersji paszy (ilość paszy potrzebna do wytworzenia jednego kilograma masy ciała jadalnego).

Ekologiczne rozwiązania

Współczesne rolnictwo musi charakteryzować się wysoką wydajnością produkcji połączoną z wysoką jakością uzyskiwanych produktów. Takie parametry posiadają komponenty pochodzenia owadziego. Hodowla owadów w Polsce w przyszłości może rozwinąć się w zupełnie nową formę działalności rolniczej co może dać szansę na przekwalifikowanie rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte afrykańskim pomorem świń (African Swine Fever – ASF) czy grypą ptaków (AI – Avian influenza). Stworzy to również możliwość powstawania nowych miejsc pracy, rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz zwiększenia produkcji żywności i pasz. Dla społeczeństwa polskiego pojęcie entomofagii jest nowe i kontrowersyjne, ale w przyszłości może stać się odpowiedzią na problemy związane z żywieniem ludzi i zwierząt.

3 KROKI

DO PRZYSZŁOŚCI

Działania na rzecz ludzkości

W Unii Europejskiej w ramach formalno-prawnego pojęcia tzw.: „Nowej żywności” dopuszczono już do spożywczego wykorzystania 3 gatunki owadów. Zgodnie z unijną definicją, tzw. „Nowa żywność”, to żywność i jej składniki, które nie były spożywane na znaczną skalę w UE przed 15 maja 1997 r. (kiedy to weszły w życie pierwsze przepisy w sprawie nowej żywności w UE). Pojęcie to obejmuje m.in. produkty pozyskiwane z nowych źródeł czy wyprodukowane za pomocą nowych technologii i procesów produkcyjnych, a także wyroby tradycyjnie spożywane poza UE. Rada Unii Europejskiej wydała zgodę na dodanie larwy chrząszcza mącznika młynarka do katalogu „nowej żywności”. Decyzja Rady to konsekwencja oceny przeprowadzonej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Na początku roku 2021 EFSA uznał, że larwy są bogatym źródłem białka, tłuszczu i błonnika, czyli mogą służyć za „zrównoważone źródło pożywienia o niskiej emisji dwutlenku węgla”.