„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Optymalizacja hodowli Mącznika Młynarka (Tenebrio molitor) w oparciu o cyfrowy model hodowli i sztuczną inteligencję” mająca na celu opracowanie i wdrożenie do praktyki innowacji w zakresie optymalizacji hodowli Mącznika Młynarka, dzięki zróżnicowanej hodowli z wykorzystaniem różnych składników pożywienia, jak również różnych warunków środowiskowych. Wykorzystany zostanie model cyfrowej hodowli owada  w oparciu o wielowymiarowe/wielopoziomowe regresje oraz sztuczne sieci neuronowe współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„WSPÓŁPRACA” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

1. Określenie wartości odżywczych możliwych do wykorzystania składników paszy w hodowlach realizowanych w warunkach rzeczywistych
2. Stworzenie spektrum pasz o zróżnicowanym składzie tj. wartości odżywczej, zawierającym również ich skrajne warianty, które potrzebne są do stworzenia modelu cyfrowego.
3. Opracowanie dwóch modułów oprogramowania:
A. Moduł do optymalizacji hodowli mącznika – system informatyczny wspierający hodowlę / zarządzanie hodowlą – tj. „jak optymalnie prowadzić hodowlę mącznika”.
B. Cyfrowy model mącznika – oprogramowanie symulujące możliwy do uzyskania wynik hodowli (parametry larwy mącznika) przy posiadaniu określonych zasobów (pasza, temperatura, wilgotność).
4. Wyhodowanie larw Mącznika Młynarka o poziomie białka w suchej masie w przedziale 61,5-62% oraz poziomie kwasów we frakcji tłuszczowej odpowiednio Omega 3 – 0,5-0,7% i  Omega 6 – 9,4-9,6%.

Aktualności projektu:

Etap I operacji.
Status: Zakończony 
Opis:

Zakończono prace polegające na przygotowaniu i zestawieniu grupy najlepszych algorytmów i narzędzi programistycznych, które najlepiej sprawdzą się do symulacji hodowli owadów.

Stworzono system pomiarowo/analityczny dedykowany do projektu hodowli owadów, mający ją technicznie wspierać i monitorować. Celem systemu jest utrzymanie owadów w jak najlepszej kondycji i niedopuszczenie do nieoczekiwanych zmian warunków panujących w pomieszczeniu hodowlanym. 

Opracowano projekt technologiczny oprogramowania do optymalizacji i zarządzania hodowlą mącznika młynarka.

Powstało oprogramowanie, będące wersją wirtualnej symulacji hodowli owadów w wariancie interaktywnej gry komputerowej. Cyfrowa symulacja hodowli owadów, z opcjami jej rozwoju, rozbudowy i budowania modelu biznesowego opartego na tej hodowli dla wszystkich zainteresowanych tematyką „nowej żywności” i jej rolą w zrównoważonym rozwoju gospodarek światowych, ochrony środowiska naturalnego i walki ze zmianami klimatu ziemi. Celem stworzonej gry będzie popularyzowanie i promocja hodowli owadów jako źródła wartościowych substancji odżywczych dla ludzi i zwierząt w świetle aktualnych wyzwań stojących przed ochroną środowiska (ocieplenie klimatu) oraz polityki zrównoważonego rozwoju.

Etap II operacji.
Status: Zakończony
Opis:

Rozpoczęto realizację hodowli mącznika młynarka. Poza standardowym podłożem hodowlanym larwy karmiono odpadami przemysłu spożywczego. Opracowano również warianty pasz skomponowanych z surowców o najwyższej czystości tj, izolaty białkowe, tłuszcze oraz błonnik przemysłowy. W trakcie hodowli larw niezbędny jest nadzór nad zdrowiem i dobrostanem osobników. Po dokonaniu zbioru dojrzałych larw, materiał owadzi został przygotowany do wysyłki do laboratorium w celu wykonania analizy białka i kwasów tłuszczowych. 

Wykonano prace rolne mające na celu pozyskanie składników paszowych niezbędnych do prowadzenia wielowariantowej hodowli mącznika młynarka w etapie III i IV operacji. 

Etap III operacji.
Status: W trakcie realizacji

Etap IV operacji.
Status: Oczekuje na realizację.

Pobierz informacje o programie

DOSTĘPNE
OD ZARAZ

Nowa żywność

Już tu jest